0 0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Keramik Vase "Swing 2", Sandgrau L/B/H :25 x 9,5 x 26 cm
Keramik Schale "Dorado", Sandgrau L/B/H :36,5 x 14,5 x 4,5 cm
Keramik Vase mit Loch groß, Sandgrau L/B/H :26 x 9 x 23 cm
Keramik Vase "Sina" dick, Sandgrau L/B/H :23 x 9 x 31 cm
Keramik Vase "Bali", Sandgrau L/B/H :10 x 10 x 20,5 cm
Keramik Kerzenhalter "Samba" groß, Sandgrau L/B/H :7 x 7 x 10,5 cm
Keramik Kerzenhalter "Samba" klein, Sandgrau L/B/H :7 x 7 x 8,5 cm
Keramik Teelichthalter "Eule", Sandgrau L/B/H :12,5 x 9,5 x 18 cm
Keramik Leuchter "Orion", Sandgrau L/B/H :13 x 13 x 10,5 Ø 13 cm
Keramik Vase "Sing" groß, Sandgrau L/B/H :12 x 10 x 27 cm
  1. 1
  2. 2
  3. 3